Artykuł III: grono praw (Konstytucja Republiki Filipin) — strona dwa z trzech

Nie należy odmawiać jakiejkolwiek osoby na odwołanie się do sądu i kalupunang i wystarczy pomóc legalnie z powodu ubóstwa. Wszyscy ludzie, za wyjątkiem nahahabla przestępstwami, dożywotniego pozbawienia wolności, gdy istnieją poważne dowody winy, zanim skazany musi mapyansahan wystarczającej gwarancji, lub może zwolnić obowiązywania poręczenia, a może być częścią ustawy. Nie trzeba podziw za kaucją. Nie musi wstrzymywać przywilej habeas corpus, jeśli nie ma ataku lub buntu, gdy tego wymaga procedura bezpieczeństwa Powinny mieć wszystkie prawa człowieka w trybie pilnym rozwiązać swoje problemy we wszystkich kalupunang sądowe, lub administracyjne