styl życia na FilipinachStyl życia filipiński weźmy początku zajmiemy country and Western, podobne tylko normalnym życiu, wędkowanie, rolnictwo i handel w różnych krajach

Weźmy początku nas wykupią kraju i Zachodni, jak i zwykłego życia wędkowanie, rolnictwo i handel w różnych krajach

I z różną rutyny są w miejscu ich kinakalagyan na przykład, które tylko Pinkabet zwykle jedzą i tak dalej.

Proszę o pomoc w niyo mi to wytłumaczyć, ale u innych lungkotna serce jest tapospaliguan osób lugodsa przyjemność nalunos, gdy oni, że to, florante i Aladeen, co usłyszeli, gdy są na drodze, z kim się spotkali i ile N