Sędziowie Sądu Najwyższego FilipinPrzewidzianych w Konstytucji z roku do czternastu lat liczba młodszych sprawiedliwości. Zmienny zakres jak z momentu utworzenia sądu Najwyższego w roku. Rozpoczął się on w sześć w do aktualną liczbę czternaście zgodnie z Konstytucją roku. Z dwudziestu trzech amerykańskich nanilbihihan również Jak połączyć sprawiedliwość od do roku. Według Konstytucji z roku, a hihiranging kojarzy sprawiedliwość musi być urodzonego obywatela Filipin, czterdzieści lat, piętnaście lat na stanowisku sędziego subnavigation sądu lub prawnej zajmuje się praktyką na Filipinach. Jest również zobowiązany do posiadania udowodnionej zdolności, moralność, sumienie, wierność i niezależne myślenie członek sądu. Jako sędziego głównego i innych sędziów subnavigation sądu, prawnik sprawiedliwości mianowany przez prezydenta z przedstawionych powołanie sądownictwa i Rady adwokackiej. Służą one jako piękny swoje zachowanie, podczas gdy oni cierpią w wieku siedemdziesięciu lat lub stracić możliwość wykonywania swoich obowiązków. Ale oni również mogą być usunięte na miejscu Maszynki.

Możesz pomóc, rozszerzając go