Odnoszą się do USA. Wiza programów priorytetowych wywiad — Filipiny (angielski)Programów priorytetowych wywiad (Pip) jest przeznaczony dla zachęty i ułatwienia bardziej uzasadnione oficjalnej podróży pracowników firm, które są członkami tego programu między USA i Filipin. Pozwala to wymagania dla kandydatów i pracowników wejść: wykonaj kroki od jeden i dwa do nawiązania regularnej zastosowanie procedura Pip powołania ważna uwaga: to trochę potrwa cztery godziny od momentu zapłaty do pokwitowania MRR, zdolne przetwarzać.

Krok: co najmniej cztery godziny po tym, jak płacisz zastosowania MRR, możesz wrócić na stronę i kliknij wykres — zmienić swoje przeznaczenie.

Należy podać trzy informacje dla miejsca docelowego zostaną zainstalowane