Odnoszą się do USA. WizaKlienci mogą płacić opłata manipulacyjna z ośmiu-cyfrowy numer znajdujący się na tej stronie i płatności online na stronie.

To będzie numer potwierdzenia, kiedy można umówić się na wizytę.

Krok trzy kliknij tutaj, aby przejść na stronę

Krok piąty kliknij tutaj, aby umówić się na spotkanie online, lub kliknij tutaj, aby umówić się na spotkanie z agentem. Poniższa tabela pokazuje różne okresy procesu w różne opłaty i kiedy można umówić się na rozmowę, po tym jak zapłaciłeś konsularną. Jeśli masz pytania dotyczące konsularny kurs wymiany walut można znaleźć Na stronie: opłat konsularnych, kliknij tutaj, aby utworzyć profil i odpowiedzieć na pięć krótkich pytań, abyśmy mogli znaleźć odpowiednią kwotę, którą trzeba zapłacić