Kontaktapelá: w dziedzinie prawa, dulóg (decyzji sądu w dotyku, prosić, lub błagać o pozew) idź, idź, idź, sprawa, plik, plik, pokaz, pokaz du·lóg frekwencja dulóg uciekać, uciekać się dulóg do uczenia się podejście do nauczania dulungan uciekać się do dulungan odwołać się do dulungan stanąć przed kontakt do kogo się zwrócić o pomoc, został złożony w sądzie najwyższym.

Jest to projekt (projekt) ustawa, która jest reprezentowana lub przedstawiony w zgromadzenie Narodowe w celu ratyfikacji.

To tak zwane konta

Pierwszym krokiem w ratyfikacji ustawy nazywa się pierwsza. wymowa: sab·pi·z łacińskiego oznacza»pod groźbą kary.»Sens angielski sąd: pisemne polecenie, aby stanąć przed obliczem sądu lub zeznawać w hukuma